Onderhoud machines

Er zijn heel veel machines op het bedrijf aanwezig: o.a. 2 tractoren (blauwe New-Holland), een ploeg, voermengwagen, haspel, schudder, rugger, frees, bloter, maaier. Al deze machines moeten onderhouden worden, de tractoren en voer-mengwagen worden dagelijks gebruikt en staan op stal. Deze worden dus heel vies. Regelmatig worden deze afgespoten en gewassen. Ook de binnenkant wordt dan uitgeveegd en schoon gewassen. 

De machines, die maar een paar keer per jaar uit de stal komen om het land te bewerken worden dan schoongemaakt. De bladen van de ploeg worden in de winter schoongemaakt en ingeolied. De maaier wordt afgespoten en gewassen, werktuigen worden afgeborsteld en opnieuw in de lak gezet en ga zo maar door. 

Samen met Harm worden machines ook doorgesmeerd.