Visie zorgboerderij

Wanneer je bij ons op de boerderij komt werken, kom je op een plaats terecht, die ons aan het hart gaat. Wij zijn emotioneel betrokken bij het bedrijf en je komt dicht bij ons privéleven en ons gezin. Mede hierdoor werken wij op de zorgboerderij met een duidelijke visie. 

Wij willen de hulpboeren laten participeren in een regulier bedijf, deelnemen aan de maatschappij en je hierin gewaardeerd voelen. Dit doen we door te stimuleren tot zelfontplooiing. We gaan uit van de mogelijkheden van de mens, en bieden iedereen de kans om te leren, maar ook om te leven en te zijn wie je bent. Voor ons staat voorop dat dit kan in een veilige, prettige werkomgeving en werksfeer. 

Harm en ik willen graag mensen met een beperking een zinvolle dagbesteding bieden, die zich richt op de individuele vraag van de deelnemer. Om onze visie te waarborgen ondernemen we een aantal stappen. Zo laten wij iedere deelnemer eerst “solliciteren”, alvorens hij bij ons komt werken. In een sollicitatie gesprek wordt kennis gemaakt met het bedrijf door een rondje te lopen en vooral ook door veel te praten over wat iemand leuk vind, wat hem/haar aantrekt aan het bedrijf, wat iemand van de dieren vind enz. 

Wij hopen dan, dat de interesse ligt bij het buiten zijn, dat iemand het niet erg vind om vies te worden en natuurlijk dat iemand leuk in het team past. Tijdens het gesprek en de rondleiding proberen we een helder beeld te vormen voor zowel de sollicitant als voor ons en spreken we de wederzijdse verwachtingen ten aanzien van het werken op de boerderij naar elkaar uit.  Wanneer iemand het heel leuk vind, kun je stage komen lopen. We spreken onderling af hoe lang we deze stage willen laten duren en we ronden de stage af met een gesprek. Hierin zullen we ons open en eerlijk naar elkaar uitspreken, over hoe we de toekomst voor ons zien en mochten we samen verder willen gaan, wordt er in dit gesprek ook een begin gemaakt met de totstandkoming van het begeleidingsplan. 

Verder hechten wij er veel waarde aan, dat iedereen, die hier werkt ’s morgens met veel plezier zijn bed uit komt om fluitend naar de boerderij te gaan, een dag met zin aan het werk is, om vervolgens aan het eind van de dag met een voldaan gevoel weer happy huiswaarts te keren, dat geeft namelijk een lekker gevoel, een gevoel van  meerwaarde aan de dag en het gevoel, dat je er toe doet, kortom, een gelukkig gevoel !

Voor onze oudere medemens geldt dat we eerder spreken over dagbeleving dan dagbesteding. Vanuit positieve bejegening  kijken we naar de vaardigheden en mogelijkheden die iemand nog bezit en sluiten we hierbij aan. We werken graag samen met het netwerk, zij zijn de ervaringsdeskundigen en samen dragen gaan we voor optimale zorg, met als doel:

- voorkoming van vereenzaming

- behouden van (motorische) vaardigheden

- iets kunnen betekenen in de maatschappij

- mantelzorgers ontlasten

- mogelijk opname voorkomen op uit stellen. 

Overkoepelend kunnen we zeggen dat we maatwerk leveren op zorg en gericht op de ondersteuningsbehoeft. De mens staat voorop, niet de beperking.