verschillende protocollen

Wij zijn in het bezit van verschillende protocollen, deze kunt u ten alle tijde opvragen voor inzage.

Onder andere:

 - Huisregels

 - Protocol omgang met agressie en ongewenst gedrag

 - Privacy regelement

 Graag wil ik u een directe link sturen van onze klachtenregeling: https://www.zorgboeren.nl/klachtenreglement/klachtenreglement_1109.pdf