Kwaliteit

In 2013 hebben wij voor het eerst ons kwaliteitskeurmerk voor zorgboeren behaald. Ieder jaar wordt het keurmerk opnieuw getoetst doormiddel van een jaarverslag en om de drie jaar volgt er een nieuwe audit. Zo hebben wij in 2016 de tweede audit voor het kwaliteitskeurmerk behaald. Het kwaliteitskeurmerk is opgesteld door de federatie van zorgboeren, www.landbouwzorg.nl. U kunt ons ook vinden via www.zorgboeren.nl. Alle documenten, die behoren bij het kwaliteitssysteem, kunt u bij ons als pdf-bestand opvragen. (zie protocollen)


Verder zijn wij in het bezit van het zoonose certificaat voor kinderboerderijen. Ook dit document wordt jaarlijks in overleg met de veearts doorgenomen en opnieuw aangevraagd. Voor de melkveehouderij voldoen we aan alle kwaliteitsnormen, die voor deze branche gelden. Mocht u hier meer vragen over hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

 Op ons bedrijf kunnen wij verschillende stagiaires ontvangen, van de opleiding dierverzorging tot veehouder en van helpende niveau 2 tot persoonlijk ondersteuner niveau 4. Wij zijn geregistreerd bij Aequor en Calibriskennis- en communicatiecentrum voor de groene en zorg/welzijn sectoren.