Samenwerking SZZ, Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Sinds het voorjaar van 2017 zijn wij een samenwerking aangegaan met SZZ, Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid.
Dit maakt het voor ons mogelijk om ook mensen met een WMO indicatie ondersteuning te bieden.
Wij gaan uit van een fijne, prettige en langdurige samenwerking!