De zorg

Ik (Desiree) heb jaren in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking gewerkt. Bij Stichting Prisma en Amarant heb ik in verschillende functies op verschillende, m.n. woonvoorzieningen gewerkt. In mijn zoektocht naar een passende zorgaanbieder voor onze samenwerking met de zorgboerderij hebben wij onze visie op zorg en kwaliteit vooropgezet. 

Al snel raakte ik in contact met Dhr. R. Klasen van 
SOVAK en bleek dat wij qua visie goed op 1 lijn zaten. Kijken naar het individu, uitgaan van de mogelijkheden van een mens, respectvolle bejegening, groepsgrootte en nog veel meer staat bij SOVAK ook hoog in het vaandel. 

 Onze prive omstandigheden, de kinderen die ouder worden,  maken dat ik steeds meer ruimte krijg om mee te gaan werken in de zorg en zodoende zijn we in 2017 een samenwerking aangegaan met SZZ, Samenwerkende Zorgboeren Zuid. Deze organisatie zorgt ervoor dat wij cliĆ«nten vanuit de WMO uit verschillende gemeenten zorg aan kunnen bieden. Wij hechten veel waarde aan voldoende individuele ondersteuning, waardoor wij ervoor gekozen hebben kleinschalig te blijven. Vanuit Stichting SOVAK is er altijd een begeleider aanwezig, ik werk mee in de begeleiding en Harm is natuurlijk ook altijd op het bedrijf aanwezig. Dit betekent dat we ook daadwerkelijk veel individuele ondersteuning kunnen bieden. 

Wanneer u zorg nodig heeft kunt u een indictie aanvragen. Er zijn twee verschillende soorten budgetten, PGB (Persoonsgebonden Budget) of ZiN (Zorg in Natura). Een indicatie wordt afgegeven door de gemeente (PGB of WMO wet maatschappelijke ondersteuning) of door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), zij kunnen een 24uurs indicatie afgeven, de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Wij werken nauw samen met Stichting SOVAK en SZZ, deze organisaties maken het mede mogelijk dat u met iedere vorm van budget bij ons terecht kunt. 

Belangrijk in onze visie is de vraag van de hulpboer. Iedere individuele vraag wordt zeer serieus genomen en bekeken wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Indien je interesse hebt om ons team te komen versterken kun je contact opnemen met ons: 

Desiree van den Nieuwelaar: 06-27491010