De melkveehouderij

Het bedrijf is een melkveehouderij, die al voor de 3de generatie in de familie is. Vroeger boerde Opa in Moergestel, Pa is in Tilburg verder gegaan en in 1990 is heel het gezin naar Molenschot verhuisd, waarna Harm het bedrijf in 2003 heeft overgenomen.

Onze boerderij bestaat uit roodbonte koeien. We hebben in totaal ongeveer 90 koeien en 70 stuks jongvee. We hebben ongeveer 38 hectare grond, waarvan 27 aan huis. Het bedrijf is volop in ontwikkeling. Graag willen we gaan groeien naar 110 koeien en het daarbij behorende jongvee. Hiervoor zijn we momenteel volop voor aan het investeren. 

In 2010 hebben we een nieuwe jongvee stal gebouwd, met hieraan ook een nieuwe kantine voor de zorg. In 2013 hebben wij een nieuwe melkstal gerealiseerd. Hierdoor kunnen wij nu 110 koeien melken. Harm en ik streven ernaar om weidegang te behouden bij de koeien. We proberen zo veel mogelijk gras en maïs zelf te verbouwen. Dat betekent, dat Harm het land zelf bewerkt. De melkveehouderij is een dynamisch bedrijf, dat samenwerkt met veel verschillende partners, zoals Campina, Agrifirm en bijvoorbeeld kalverenhandelaren. Voor de hulpboeren betekent dit, dat zij veel contact hebben met de reguliere maatschappij.